מרכז חצר


החצר היא בית! בית עבור לא מעט ילדים, הורים וצוות. מה עושים במרכז? מנסרים, מעשבים, שותלים, זורעים, קוצרים, מטפלים בחיות, מנקים ומסדרים. בחצר נמצאת גם פינת החי הזקוקה תמיד לידיים עובדות ומלטפות.

במרכז החצר מתקיימת פעילות "מלאכות קדומות" של אלכס שמאפשרת לנסות לחוות "איך זה היה פעם". מכינים מבנים מבוץ, מדליקים אש, מבשלים, בונים מסנאדות שקוטפים בששטח ובעיקר, נמצאים בחוץ. בכל מזג אויר.

החצר, על פינת החי שבה, הזולות והמרחבים, פתוחה תמיד לכל מי שרוצה.