מערכת המרכזים
יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

1

8:45 - 9:30מלאכות קדומות בחצר

רופא אסף

מלאכות קדומות בחצר

פרידמן אלכס

מרכז אומנות  (נרקיס)

בדר ענת2

9:35 - 10:20

מרכז אומנות  (נרקיס)

רופא אסף
מלאכות קדומות בחצר

פרידמן אלכס

מלאכות קדומות בחצר

רופא אסף

פינת חי

פרידמן אלכס
3

10:40 - 11:25

ספורט בחצר

זנקו מיקו

מרכז אומנות  (נרקיס)

רופא אסף
מלאכות קדומות בחצר

פרידמן אלכס

מלאכות קדומות בחצר

רופא אסף

מלאכות קדומות בחצר

רופא אסף
4

11:35 - 12:20
מרכז אומנות  (נרקיס)

בדר ענת

מלאכות קדומות בחצר

רופא אסף

מלאכות קדומות בחצר

פרידמן אלכס

פינת חי

פרידמן אלכס

פינת חי

פרידמן אלכס

5

12:35 - 13:15

מרכז טכנולוגי  (אייבי נתן)

בירן ליאל
מלאכות קדומות בחצר

פרידמן אלכס

מרכז טכנולוגי

רופא אסף

מרכז טכנולוגי  (אייבי נתן)

כרם גל

פינת חי

פרידמן אלכס

פינת חי

פרידמן אלכס

6

13:20 - 14:00

מרכז טכנולוגי

ארד חן

מרכז טכנולוגי  (אייבי נתן)

בירן ליאל

מרכז טכנולוגי  (אייבי נתן)

רופא אסף
פינת חי

פרידמן אלכס